ข่าวและประกาศ

รูปภาพของraththinun admin
แจ้งนักศึกษาปี 2 ทุกท่าน เรื่องเข้าทำแบบทดสอบ
โดย raththinun admin - พุธ, 21 มิถุนายน 2017, 2:21PM
 

แจ้งนักศึกษาปี 2 ทุกท่าน 

   ให้เข้าทำแบบทดสอบ  วิชา RANS 358-59-SUMMER :: การพยาบาลผู้ใหญ่ 1 

ได้ตั้งแต่วันที่  21-23 มิถุนายน  2560  (ปิด 23.59 น.)

 
รูปภาพของraththinun admin
แจ้งนักศึกษาปี 2 ทุกท่าน สามารถเข้าศึกษาวิชา RANS 358-59-SUMMER :: การพยาบาลผู้ใหญ่ 1 ได้แล้วคะ
โดย raththinun admin - ศุกร์, 2 มิถุนายน 2017, 2:53PM
 

นักศึกษาชั้นปีที่ 2  ทุกท่าน  
สามารถเข้าไปเรียนอีเลิร์นนิ่งในวิชา RANS 358-59-SUMMER :: การพยาบาลผู้ใหญ่ 1 ได้แล้วคะ