ข่าวและประกาศ

Picture of raththinun admin
แจ้งนักศึกษาชั้นปีที่ 3 กลุ่ม B
by raththinun admin - Thursday, 21 December 2017, 3:24 PM
 

ประกาศ

สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3  กลุ่ม B ซึ่งจะขึ้นฝึกวิชาปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1 และ 2

(RANS 382 และ 383) ในเทอม 2 ปีการศึกษา 2560 วันแรกคือวันที่ 3 มกราคม 2561

 

ก่อนถึงวันขึ้นวอร์ด

1. เข้า E-learning**

2. ให้นักศึกษาเข้าไปอ่านรายละเอียดของวิชาในไฟล์  

...Read the rest of this topic
(327 words)
 
Picture of raththinun admin
ข้อสอบปลายภาค E-Learning test วิชาการประเมินภาวะสุขภาพ(RANS 202)
by raththinun admin - Wednesday, 22 November 2017, 1:32 PM
 

      แจ้งนักศึกษาปีที่ 2 ทุกคน ให้ทำข้อสอบปลายภาค E-Learning test วิชาการประเมินภาวะสุขภาพ (RANS 202

กำหนดให้ทำได้ตั้งแต่ 22 พฤศจิกายน – 8 ธันวาคม 2560

      เนื้อหาข้อสอบ: การตรวจเต้านม การตรวจท้อง การตรวจกล้ามเนื้อและกระดูก การตรวจระบบประสาท  การตรวจร่างกายเด็ก การแปลผลการตรวจทางห้อง...Read the rest of this topic
(87 words)