ข่าวและประกาศ

Picture of raththinun admin
แจ้งเรื่องสอบแก้ตัว วิชา RANS 346-60-2 :: วิทยาการระบาด คะ
by raththinun admin - Thursday, 10 May 2018, 1:13 PM
 

ประกาศ

      วิชาระบาดจะจัดให้มีการสอบแก้ตัวให้นศ.  ผู้ที่สอบไม่ผ่าน จำนวน 8 คน 

ในวันอังคารที่ 15 พค. 61  เวลา 9.00-11.00 น.   ห้อง 610   

ข้อสอบจำนวน 40 ข้อ (เลือกจากข้อสอบกลางภาคและปลายภาคที่มีคุณภาพดี)

                                                             จาก...   อ.ดร.ฉัตรศิริ

Read the rest of this topic
(46 words)
 
Picture of raththinun admin
แจ้งเรื่องคลาสเรียนวิชา RANS 346-60-2::วิทยาการระบาด คะ
by raththinun admin - Monday, 23 April 2018, 3:05 PM
 

วิชา วิทยาการระบาด (346)
      แจ้งนักศึกษาในวันจันทร์ที่ 30 เมย. 61 
มีคลาสเรียนหัวข้อ Prospective study ของอ.วรรณา 
   กลุ่ม B เวลา 10.00-11.00 น.          
   กลุ่ม A เวลา 13.00-14.00 น.    ห้อง 708  คะ