ข่าวและประกาศ

Picture of raththinun admin
ข้อสอบปลายภาค E-Learning test วิชาการประเมินภาวะสุขภาพ(RANS 202)
by raththinun admin - Wednesday, 22 November 2017, 1:32 PM
 

      แจ้งนักศึกษาปีที่ 2 ทุกคน ให้ทำข้อสอบปลายภาค E-Learning test วิชาการประเมินภาวะสุขภาพ (RANS 202

กำหนดให้ทำได้ตั้งแต่ 22 พฤศจิกายน – 8 ธันวาคม 2560

      เนื้อหาข้อสอบ: การตรวจเต้านม การตรวจท้อง การตรวจกล้ามเนื้อและกระดูก การตรวจระบบประสาท  การตรวจร่างกายเด็ก การแปลผลการตรวจทางห้อง...Read the rest of this topic
(87 words)
 
Picture of raththinun admin
แจ้ง นศ.ปี 3 sec A เลขที่ 61-72 ทราบ
by raththinun admin - Monday, 6 November 2017, 9:10 AM
 

แจ้ง นักศึกษาชั้นที่ปี 3  sec A   เลขที่  61-72  ทราบ

          เนื่องจากอาจารย์ผกามาศ  ติดภาระกิจในวันอังคารที่  14 พ.ย. 2560  จึงของงด class  PBL   และเลื่อน class  PBL  ดังนี้  
          วันอังคาร ที่  21 พ.ย. 2560  เป็นการเปิดปัญหา  ห้อง  518
          วันพุธ ที่       29  พ.ย. 2560  เป็นการปิด...

Read the rest of this topic
(71 words)