ข่าวและประกาศ

Picture of raththinun admin
ช่องทางการติดต่อเจ้าหน้าที่อีเลิร์นนิ่ง
by raththinun admin - Friday, 15 September 2017, 11:31 AM
 


 
Picture of raththinun admin
แจ้งเรื่องวันเปิดเทอม นักศึกษาชั้นปีที่ 2
by raththinun admin - Monday, 21 August 2017, 10:48 AM
 

แจ้งนักศึกษาชั้นปีที่  2 

       เรื่องวันเปิดเทอม  วิชา  RANS 202 :การประเมินภาวะสุขภาพ

       กลุ่ม  A      วันอังคารที่  22  สิงหาคม  2560   เวลา  13.00 น.            
                         ห้องเรียน :  201,   ณ  ศาลายา  

       กลุ่ม  B      วันศุกร์ที่  25  สิงหาคม  2560   เวลา  13.00 น. ...

Read the rest of this topic
(62 words)