ข่าวและประกาศ

รูปภาพของraththinun admin
แจ้ง นศ.ปี 3 sec A เลขที่ 61-72 ทราบ
โดย raththinun admin - จันทร์, 6 พฤศจิกายน 2017, 9:10AM
 

แจ้ง นักศึกษาชั้นที่ปี 3  sec A   เลขที่  61-72  ทราบ

          เนื่องจากอาจารย์ผกามาศ  ติดภาระกิจในวันอังคารที่  14 พ.ย. 2560  จึงของงด class  PBL   และเลื่อน class  PBL  ดังนี้  
          วันอังคาร ที่  21 พ.ย. 2560  เป็นการเปิดปัญหา  ห้อง  518
          วันพุธ ที่       29  พ.ย. 2560  เป็นการปิด...

อ่านที่เหลือทั้งหมด ในหัวข้อนี้
(71 คำ)
 
รูปภาพของmongkon admin
ประกาศ วิชา RANS 103 จิตวิทยาพัฒนาการและสุขภาพจิต
โดย mongkon admin - จันทร์, 30 ตุลาคม 2017, 11:18AM
 

ขอเลื่อนวันเรียน  จากวันที่ 3 พ.ย. 60 เป็นวันพุธ ที่ 8 พ.ย. 60 เวลา13.30 น. เดิม หัวข้อเดิม