ข่าวและประกาศ

แจ้ง นศ.ปี 2 กลุ่ม A เรื่องเปิดเทอม

 
รูปภาพของraththinun admin
แจ้ง นศ.ปี 2 กลุ่ม A เรื่องเปิดเทอม
โดย raththinun admin - พฤหัสบดี, 17 สิงหาคม 2017, 9:59AM
 

            "นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 วิชากระบวนการพยาบาล กลุ่ม A เปิดเทอม วันที่ 22 สิงหาคม 2560 เวลา 8.00 น. ห้อง 201" กลุ่ม B เปิดเทอม วันที่ 25 สิงหาคม 2560 เวลา 8.00 น. ห้อง 201"               

         ***นักศึกษาสามารถ ซื้อหนังสือประกอบการเรียนการสอนได้ที่คุณ จันเพ็ญ (โรงเรียนพยาบาลชั้น 1 ศาสายา)*** 

จาก.....อ.จำปี