ข่าวและประกาศ

แจ้งเรื่องวันเปิดเทอม นักศึกษาชั้นปีที่ 2

 
รูปภาพของraththinun admin
แจ้งเรื่องวันเปิดเทอม นักศึกษาชั้นปีที่ 2
โดย raththinun admin - จันทร์, 21 สิงหาคม 2017, 10:48AM
 

แจ้งนักศึกษาชั้นปีที่  2 

       เรื่องวันเปิดเทอม  วิชา  RANS 202 :การประเมินภาวะสุขภาพ

       กลุ่ม  A      วันอังคารที่  22  สิงหาคม  2560   เวลา  13.00 น.            
                         ห้องเรียน :  201,   ณ  ศาลายา  

       กลุ่ม  B      วันศุกร์ที่  25  สิงหาคม  2560   เวลา  13.00 น.   
                     ห้องเรียน :  202,   ณ  ศาลายา

                                                                    จาก ...   อ.ดร.จิราพร