ข่าวและประกาศ

ข่าวและประกาศ

กระทู้ถามตอบตอบครั้งสุดท้าย
แจ้งเรื่องสอบแก้ตัว วิชา RANS 346-60-2 :: วิทยาการระบาด คะ รูปภาพของraththinun admin raththinun admin 0 raththinun admin
พฤ., 10พ.ค. 2018, 1:13 PM
แจ้งเรื่องคลาสเรียนวิชา RANS 346-60-2::วิทยาการระบาด คะ รูปภาพของraththinun admin raththinun admin 0 raththinun admin
จ., 23เม.ย. 2018, 3:05 PM
ประกาศแจ้งปิดระบบ สุดสัปดาห์นี้คะ รูปภาพของraththinun admin raththinun admin 0 raththinun admin
พ., 28มี.ค. 2018, 2:40 PM
วิชาวิทยาการระบาด (346) รูปภาพของraththinun admin raththinun admin 0 raththinun admin
พ., 21มี.ค. 2018, 3:54 PM
แจ้งนักศึกษาชั้นปีที่ 3 กลุ่ม B รูปภาพของraththinun admin raththinun admin 0 raththinun admin
พฤ., 21ธ.ค. 2017, 3:24 PM
ข้อสอบปลายภาค E-Learning test วิชาการประเมินภาวะสุขภาพ(RANS 202) รูปภาพของraththinun admin raththinun admin 0 raththinun admin
พ., 22พ.ย. 2017, 1:32 PM
แจ้ง นศ.ปี 3 sec A เลขที่ 61-72 ทราบ รูปภาพของraththinun admin raththinun admin 0 raththinun admin
จ., 6พ.ย. 2017, 9:10 AM
ประกาศ วิชา RANS 103 จิตวิทยาพัฒนาการและสุขภาพจิต รูปภาพของmongkon admin mongkon admin 0 mongkon admin
จ., 30ต.ค. 2017, 11:18 AM
ประกาศ แจ้ง นศ.ปี 3 Sec A ทราบ รูปภาพของmongkon admin mongkon admin 0 mongkon admin
จ., 30ต.ค. 2017, 9:04 AM
ประกาศ วิชา RANS202 การประเมินภาวะสุขภาพ เรื่อง ปฐมนิเทศก่อนการฝึกภาคปฏิบัติ รูปภาพของmongkon admin mongkon admin 0 mongkon admin
อ., 17ต.ค. 2017, 3:09 PM
วิชาการประเมินภาวะสุขภาพ RANS 202-60-1 รูปภาพของraththinun admin raththinun admin 0 raththinun admin
พ., 11ต.ค. 2017, 1:28 PM
ช่องทางการติดต่อเจ้าหน้าที่อีเลิร์นนิ่ง รูปภาพของraththinun admin raththinun admin 0 raththinun admin
ศ., 15ก.ย. 2017, 11:31 AM
แจ้งเรื่องวันเปิดเทอม นักศึกษาชั้นปีที่ 2 รูปภาพของraththinun admin raththinun admin 0 raththinun admin
จ., 21ส.ค. 2017, 10:48 AM
แจ้ง นศ.ปี 2 กลุ่ม A เรื่องเปิดเทอม รูปภาพของraththinun admin raththinun admin 0 raththinun admin
พฤ., 17ส.ค. 2017, 9:59 AM
แจ้งนักศึกษาปี 3 กลุ่ม B1 รูปภาพของraththinun admin raththinun admin 0 raththinun admin
ศ., 11ส.ค. 2017, 4:06 PM
แจ้งนักศึกษาปี3 กลุ่มฺ B1 รูปภาพของraththinun admin raththinun admin 0 raththinun admin
อ., 8ส.ค. 2017, 3:18 PM
ประกาศการเตรียมตัวในการขึ้นฝึกปฏิบัติการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต (รมพย. 488) รูปภาพของraththinun admin raththinun admin 0 raththinun admin
อ., 8ส.ค. 2017, 1:51 PM
แจ้งนักศึกษาปี 4 กลุ่ม A รูปภาพของraththinun admin raththinun admin 0 raththinun admin
จ., 7ส.ค. 2017, 7:43 AM
แจ้งนักศึกษาปี 3 กลุ่ม A รูปภาพของraththinun admin raththinun admin 0 raththinun admin
ศ., 4ส.ค. 2017, 3:12 PM
แจ้งนักศึกษาปี 2 ทุกท่าน เรื่องเข้าทำแบบทดสอบ รูปภาพของraththinun admin raththinun admin 0 raththinun admin
พ., 21มิ.ย. 2017, 2:21 PM
แจ้งนักศึกษาปี 2 ทุกท่าน สามารถเข้าศึกษาวิชา RANS 358-59-SUMMER :: การพยาบาลผู้ใหญ่ 1 ได้แล้วคะ รูปภาพของraththinun admin raththinun admin 0 raththinun admin
ศ., 2มิ.ย. 2017, 2:53 PM
แจ้งนักศึกษาปี 3 กลุ่ม B ทุกคน รูปภาพของraththinun admin raththinun admin 0 raththinun admin
พฤ., 4พ.ค. 2017, 11:24 AM
ประกาศวิชาการพยาบาลในสาขาที่เลือกสรร ให้ นศ.เข้าไปทำข้อสอบใน e-learning รูปภาพของraththinun admin raththinun admin 0 raththinun admin
พ., 19เม.ย. 2017, 9:30 AM
แบบทดสอบวิชา RANS 345-59-2 ::พยาธิสรีรวิทยาทางการพยาบาล รูปภาพของraththinun admin raththinun admin 0 raththinun admin
พฤ., 12ม.ค. 2017, 1:35 PM
กำหนดการปฐมนิเทศวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ 2 รูปภาพของraththinun admin raththinun admin 0 raththinun admin
จ., 9ม.ค. 2017, 10:57 AM
RANS 449-59-2(B):การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 2 รูปภาพของraththinun admin raththinun admin 0 raththinun admin
อ., 3ม.ค. 2017, 4:03 PM
RANS 301-59-2(B)::การรักษาขั้นต้นการพยาบาลฉุกเฉินและสาธารณภัย รูปภาพของraththinun admin raththinun admin 0 raththinun admin
พฤ., 29ธ.ค. 2016, 10:41 AM
ดูเฉลยแบบทดสอบ รูปภาพของraththinun admin raththinun admin 0 raththinun admin
อ., 20ธ.ค. 2016, 9:21 AM
เฉลยแบบทดสอบวิชา RANS 353-59-(A) :: การพยาบาลผู้สูงอายุ รูปภาพของraththinun admin raththinun admin 0 raththinun admin
พฤ., 15ธ.ค. 2016, 9:59 AM
วัตถุประสงค์การสอน 2559 อ.ดร.วรรณภา (244) รูปภาพของraththinun admin raththinun admin 0 raththinun admin
พ., 14ธ.ค. 2016, 3:11 PM
RANS 449-59-2(B):การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 2 รูปภาพของraththinun admin raththinun admin 0 raththinun admin
พ., 7ธ.ค. 2016, 8:32 AM
วิชา RANS349-59-2(B)::การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 1 รูปภาพของraththinun admin raththinun admin 0 raththinun admin
พ., 7ธ.ค. 2016, 8:28 AM
แจ้ง นศ.ปี 4 กลุ่ม B รูปภาพของraththinun admin raththinun admin 0 raththinun admin
อ., 6ธ.ค. 2016, 11:15 AM
ขยายเวลาทำแบบทดสอบปลายภาควิชา 202 รูปภาพของraththinun admin raththinun admin 0 raththinun admin
พ., 30พ.ย. 2016, 2:43 PM
สอบปลายภาควิชา 202 การประเมินภาวะสุขภาพ รูปภาพของraththinun admin raththinun admin 0 raththinun admin
พ., 30พ.ย. 2016, 11:18 AM
RANS 404-59-2 (A) :: การพยาบาลอนามัยชุมชน รูปภาพของraththinun admin raththinun admin 0 raththinun admin
อ., 29พ.ย. 2016, 9:43 AM
แบบทดสอบวิชา 356 รูปภาพของraththinun admin raththinun admin 0 raththinun admin
ศ., 11พ.ย. 2016, 1:48 PM
ข้อสอบปลายภาค E-Learning test รูปภาพของraththinun admin raththinun admin 0 raththinun admin
ศ., 11พ.ย. 2016, 1:39 PM
ประกาศวิชาการประเมินภาวะสุขภาพ RANS 202 รูปภาพของmongkon admin mongkon admin 0 mongkon admin
จ., 17ต.ค. 2016, 10:45 AM
ประกาศวิชาการประเมินภาวะสุขภาพ RANS202 รูปภาพของmongkon admin mongkon admin 0 mongkon admin
จ., 3ต.ค. 2016, 3:36 PM
ประกาศ รูปภาพของraththinun admin raththinun admin 0 raththinun admin
พฤ., 14ม.ค. 2016, 4:37 PM
ประกาศ วิชาจริยศาสตร์และกฎหมายวิชาชีพการพยาบาล รูปภาพของraththinun admin raththinun admin 0 raththinun admin
พฤ., 22ม.ค. 2015, 9:38 AM
ประกาศ รูปภาพของraththinun admin raththinun admin 0 raththinun admin
ศ., 22ส.ค. 2014, 10:57 AM
ติดต่อเจ้าหน้าที่ รูปภาพของraththinun admin raththinun admin 0 raththinun admin
พ., 21พ.ค. 2014, 9:27 AM