ข่าวประชาสัมพันธ์

Picture of mongkon admin
ประกาศเพิ่มเติม ใน e-learning 3 วิชา RAPN 512 RAAN 515 RAGN 504
by mongkon admin - Monday, 5 September 2016, 4:09 AM
 

ประกาศเพิ่มเติม ใน e-learning 3 วิชา  RAPN 512 RAAN 515 RAGN 504  ขอให้ศึกษา e-book เรื่อง หัวใจและหลอดเลือด เล่ม 2 หัวใจและการไหลเวัยนเลือด

 
Picture of mongkon admin
ประกาศ วิชา RAPN 512 , RAAN 516 , RAGN 504
by mongkon admin - Tuesday, 30 August 2016, 3:22 AM
 

 

หัวข้อที่จะเรียน วันที่ 2 กันยายน 2559  carcinogenesis อ.นพ.อุณษรัสมิ์  ให้อ่านเอกสาร  2 เรื่องที่ post ขึ้น e-laerning  อ่านก่อนเข้าชั้นเรียนด้วยค่ะ

 


 
Picture of mongkon admin
ยินดีต้อนรับนักศึกษาปริญญาโท ทุกท่าน เข้าสู่ การเรียนการสอน online e-learning
by mongkon admin - Saturday, 6 August 2016, 2:16 AM