ข่าวประชาสัมพันธ์

Picture of mongkon admin
ประกาศ วิชา RAGN505 การประเมินสุขภาพขั้นสูงในผู้สูงอาย สอนวันพฤหัสที่ 19 ต.ค.60 เวลา 9-12น แจ้ง ถึงนักศึกษาให้ print ไฟล์ No.2-17 มาเข้า class ด้วยค่ะ
by mongkon admin - Wednesday, 18 October 2017, 10:44 AM
 

ประกาศ วิชา RAGN505 การประเมินสุขภาพขั้นสูงในผู้สูงอาย  สอนวันพฤหัสที่ 19 ต.ค.60 เวลา 9-12น แจ้ง ถึงนักศึกษาให้ print ไฟล์ No.2-17 มาเข้า class ด้วยค่ะ 

 
Picture of mongkon admin
ประกาศเพิ่มเติม ใน e-learning 3 วิชา RAPN 512 RAAN 515 RAGN 504
by mongkon admin - Monday, 5 September 2016, 4:09 AM
 

ประกาศเพิ่มเติม ใน e-learning 3 วิชา  RAPN 512 RAAN 515 RAGN 504  ขอให้ศึกษา e-book เรื่อง หัวใจและหลอดเลือด เล่ม 2 หัวใจและการไหลเวัยนเลือด

 
Picture of mongkon admin
ประกาศ วิชา RAPN 512 , RAAN 516 , RAGN 504
by mongkon admin - Tuesday, 30 August 2016, 3:22 AM
 

 

หัวข้อที่จะเรียน วันที่ 2 กันยายน 2559  carcinogenesis อ.นพ.อุณษรัสมิ์  ให้อ่านเอกสาร  2 เรื่องที่ post ขึ้น e-laerning  อ่านก่อนเข้าชั้นเรียนด้วยค่ะ