ข่าวประชาสัมพันธ์

รูปภาพของmongkon admin
ประกาศ วิชา RAGN505 การประเมินสุขภาพขั้นสูงในผู้สูงอาย สอนวันพฤหัสที่ 19 ต.ค.60 เวลา 9-12น แจ้ง ถึงนักศึกษาให้ print ไฟล์ No.2-17 มาเข้า class ด้วยค่ะ
โดย mongkon admin - พุธ, 18 ตุลาคม 2017, 10:44AM
 

ประกาศ วิชา RAGN505 การประเมินสุขภาพขั้นสูงในผู้สูงอาย  สอนวันพฤหัสที่ 19 ต.ค.60 เวลา 9-12น แจ้ง ถึงนักศึกษาให้ print ไฟล์ No.2-17 มาเข้า class ด้วยค่ะ 

 
รูปภาพของmongkon admin
ประกาศเพิ่มเติม ใน e-learning 3 วิชา RAPN 512 RAAN 515 RAGN 504
โดย mongkon admin - จันทร์, 5 กันยายน 2016, 4:09AM
 

ประกาศเพิ่มเติม ใน e-learning 3 วิชา  RAPN 512 RAAN 515 RAGN 504  ขอให้ศึกษา e-book เรื่อง หัวใจและหลอดเลือด เล่ม 2 หัวใจและการไหลเวัยนเลือด

 
รูปภาพของmongkon admin
ประกาศ วิชา RAPN 512 , RAAN 516 , RAGN 504
โดย mongkon admin - อังคาร, 30 สิงหาคม 2016, 3:22AM
 

 

หัวข้อที่จะเรียน วันที่ 2 กันยายน 2559  carcinogenesis อ.นพ.อุณษรัสมิ์  ให้อ่านเอกสาร  2 เรื่องที่ post ขึ้น e-laerning  อ่านก่อนเข้าชั้นเรียนด้วยค่ะ