ข่าวประชาสัมพันธ์

Picture of mongkon admin
ด่วนที่สุด ด้วยทางคณะฯ และมหาวิทยาลัย มีกำหนดการปรับปรุงระบบไฟฟ้าและระบบเครือข่าย
by mongkon admin - Friday, 22 September 2017, 9:46 AM
 

ด่วนที่สุด

ด้วยทางคณะฯ และมหาวิทยาลัย มีกำหนดการปรับปรุงระบบไฟฟ้าและระบบเครือข่าย 2 รายการ ที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบสารสนเทศของคณะฯ จึงขอแจ้งให้ทุกท่านทราบ ดังนี้

1. กองเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.มหิดล บำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายสื่อสารฯ ตั้งแต่คืนวันศุกร์ที่ 22 ก.ย. 2560 เวลา 22.00 น. ถึงเช้ามืดวันเสาร์ที่ ...

Read the rest of this topic
(361 words)
 
Picture of mongkon admin
ประกาศเพิ่มเติม ใน e-learning 3 วิชา RAPN 512 RAAN 515 RAGN 504
by mongkon admin - Monday, 5 September 2016, 4:09 AM
 

ประกาศเพิ่มเติม ใน e-learning 3 วิชา  RAPN 512 RAAN 515 RAGN 504  ขอให้ศึกษา e-book เรื่อง หัวใจและหลอดเลือด เล่ม 2 หัวใจและการไหลเวัยนเลือด

 
Picture of mongkon admin
ประกาศ วิชา RAPN 512 , RAAN 516 , RAGN 504
by mongkon admin - Tuesday, 30 August 2016, 3:22 AM
 

 

หัวข้อที่จะเรียน วันที่ 2 กันยายน 2559  carcinogenesis อ.นพ.อุณษรัสมิ์  ให้อ่านเอกสาร  2 เรื่องที่ post ขึ้น e-laerning  อ่านก่อนเข้าชั้นเรียนด้วยค่ะ