ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ วิชา RAPN 512 , RAAN 516 , RAGN 504

 
Picture of mongkon admin
ประกาศ วิชา RAPN 512 , RAAN 516 , RAGN 504
by mongkon admin - Tuesday, 30 August 2016, 3:22 AM
 

 

หัวข้อที่จะเรียน วันที่ 2 กันยายน 2559  carcinogenesis อ.นพ.อุณษรัสมิ์  ให้อ่านเอกสาร  2 เรื่องที่ post ขึ้น e-laerning  อ่านก่อนเข้าชั้นเรียนด้วยค่ะ