ข่าวทั่วไป

Picture of นายทวีพันธ์ ธรรมปัญโญ
คู่มือการใช้โปรแกรม Tell Me More
by นายทวีพันธ์ ธรรมปัญโญ - จันทร์, 13 กุมภาพันธ์ 2012, 11:29 AM
 

คู่มือการใช้โปรแกรม Tell Me More

Picture of Postgrad Admin
Antibiogram 2006
by Postgrad Admin - ศุกร์, 1 สิงหาคม 2008, 3:51 PM
 

แพทย์ผู้สนใจ Antiobiotic Sensitivities สามารถดูได้ที่ Attached file 

Picture of Postgrad Admin
Residency Training Program
by Postgrad Admin - ศุกร์, 27 มิถุนายน 2008, 7:35 AM
 

หากอาจารย์ หรือแพทย์ประจำบ้านท่านใดมีปัญหา หรือขัอเสนอแนะเกี่ยวกับ Residency Training Program กรุณาติดต่อได้ที่ ศ.นพ.สมนึก ดำรงกิจชัยพร rasdr@mahidol.ac.th

 

Courses