ข่าวทั่วไป

Residency Training Program

 
Picture of Postgrad Admin
Residency Training Program
by Postgrad Admin - ศุกร์, 27 มิถุนายน 2008, 7:35 AM
 

หากอาจารย์ หรือแพทย์ประจำบ้านท่านใดมีปัญหา หรือขัอเสนอแนะเกี่ยวกับ Residency Training Program กรุณาติดต่อได้ที่ ศ.นพ.สมนึก ดำรงกิจชัยพร rasdr@mahidol.ac.th