ปฏิบัติของผู้พักอาศัยในหอพักแพทย์

Click dorm.pdf link to view the file.