ข้อปฏิบัติในการปรึกษาผู้ป่วยระหว่างภาควิชา

Click consult.pdf link to view the file.