แนวทางปฏิบัติเมื่อเกิดภาวะไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา

แนวทางปฏิบัติเมื่อเกิดภาวะไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา