ลงทะเบียนหมายเลขผู้ป่วย (HN)

ในกรณีที่ท่านเคยลงทะเบียนทำบัตรแล้วไม่เกิน 1 ปี สามารถนำเลขบัตรโรงพยาบาล (HN) นัดหมายหน่วยตรวจที่ท่านต้องการได้เลยค่ะ


ตรวจสอบหมายเลขผู้ป่วย (HN)

© 2564 งานเวชระเบียน, โรงพยาบาลรามาธิบดี, คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล.