ปิดให้บริการชั่วคราว

ระบบเวชระเบียนสำหรับนักศึกษาใหม่ (ม.มหิดล) ออนไลน์ จะเปิดให้บริการลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ ตามกำหนดการที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศ
ขอบคุณที่ให้ รพ.รามาธิบดี เป็นส่วนหนึ่งในการดูแลท่านค่ะ

© 2567 งานเวชระเบียน, โรงพยาบาลรามาธิบดี, คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล.