ข่าวประชาสัมพันธ์

  ปรับปรุงระบบ

  by mongkon admin -

  เรียนอาจารย์และนักศึกษาขณะกำลังปรับปรุงระบบ แต่ยังสามารถใช้งานได้ตามปกติ แต่หน้าตารูปแบบอาจมีการเปลี่ยนแปลง ต้องขออภัย กำลังเร่งดำเนินการ 


  ขอบคุณครับ

  มงคล แปลงกาย เจ้าหน้าที่ระบบ


  Courses