หน่วยประชุมทางไกลทางการแพทย์ งานการศึกษาต่อเนื่อง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ชั้น 1 อาคารวิจัยและสวัสดิการ โทร. 02-201-2256-7 โทรสาร 022012270 อีเมล์ pisut.boo@mahidol.ac.th

Line@ RTC