การให้บริการในสถานการณ์ฉุกเฉิน จะใช้ระบบ Web conference เพื่อบริการระบบการเรียนการสอน และการประชุมทางไกล ด้วยโปรแกรม WebEx โปรแกรม Zoom Conference และโปรแกรมอื่นๆ ตามที่ระบุโดยสามารถเปรียบเทียบคุณสมบัติของโปรแกรมจากตารางเปรียบเทียบข้างล่างนี้

Info

  RA WebEx MU WebEx ConferenceMe Zoom Skype
Participant 300 200 12 100 50
Browser Y Y Y Y Y
iOS Application Y Y N Y Y
Androide Application Y Y N Y Y
Audio support Y Y Y Y Y
Video support Y Y Y Y Y
Vide Quality HD HD SD HD SD
Chat Y Y N Y Y
Share desktop Y Y Y Y Y
Share file Y Y N Y Y
Whiteboard Y Y N Y Y
Invite by link Y Y Y Y Y
Invite by E-mail Y Y N Y Y
Security Access Y Y Y N Y
Encrypted Communication Y Y Y Y N
Record Y Y N N N
Poll Y Y N N N
Note Y Y N N N
Joint MCU Y Y Y N N
VoIP Y Y N N N

วิธีการขอใช้งานระบบฯ เพื่อจัดกิจกรรม

  1. สำรวจการต้องการระยะสั้น และระยะยาว
  2. สามารถแจ้งความต้องการในการจัดกิจกรรมได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdaOBBqWOCloX0apQiNgzX6lql4M-8gjUM4TmEBYEvJAB4KKg/viewform หรือ ที่ QR code
  • รอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับทางอีเมล์ หากเจ้าหน้าที่ไม่ทำการติดต่อกลับภายใน 6 ชั่วโมง สามารถติดต่อสอบถามได้ที่โทร 02-201-2257 คุณพิศุทธิ์
  • เจ้าหน้าที่จะทำการลงระบบ สร้างห้องประชุม และประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ ในส่วนของ “ตารางการเรียนการสอน และการประชุม”